Priser/Beställa

VÅRA PRISER 2018

FÖR MINDRE KVANTITETER SOM SKICKAS PER BREV

Du beställer genom att sätta in beloppet på Pg 152 21-5 och ange namn, adress och vilken sort Du vill ha. Du som vill ha större mängd, ring oss.         

Tänk på att sorterna har olika leveranstid. Om Du beställer både en tidig och en sen sort levererar vi båda när vi har fått hem den sena sorten.”

Konventionellt odlad vitlök 156:77/Kg inkl. moms

BREV MAX 1000 g

850 g vitlöksutsäde 
Porto skrymmande 1000 g 
Pris vid förskottsbetalning     


133:-       
90:-
223:-    


ca 8 – 10 st lökar

Betalas in Pg 152 21 – 5

BREV MAX 2000 g

1.850 g vitlöksutsäde 
Porto skrymmande 2000 g 
Pris vid förskottsbetalning


290:-   
108:-
398:-     


ca 17 – 22 st lökar

Betalas in Pg 152 21 – 5

Observera: 

Vid beställning av 850 g levererar vi endast en sort. Vid beställning av 1.850 g går det bra att beställa högst 2 sorter. Ange namn och adress på inbetalningen och vilken/vilka
sorter Du vill ha. Leverans sker tidigast ca vecka 36/37.

Om du beställer både en tidig och en sen sort levererar vi båda när vi har fått hem den sena sorten. De senare sorterna kommer ca vecka 38/39