Odling

ATT ODLA VITLÖK

Vitlök, Allium sativum, odlas lämpligen på djupbearbetade, humus- och näringsrika sandjordar eller medeltunga, sandblandade lerjordar. Får vitlöken stå i för våt jord, kommer den att ruttna under vintern.

Lämplig planteringstid är från mitten av september i norra Sverige, mitten av oktober i Mellansverige och t.o.m. november ut  i södra Sverige. Om löken planteras för tidigt hinner den växa för mycket redan under hösten vilket kan medföra att den lättare skadas under vintern.

Utsädesåtgången är ca 2 lökar per m2 . Detta motsvarar ca 2 kg per 10 m2 . Med 10 cm plantavstånd går det ca 1 lök per löpmeter. En lök av sorten SABADROME har 10 – 14  klyftor.

Dela löken i klyftor.

Klyftorna planteras, med rotändan ner, med 25 – 45 cm radavstånd och 10 – 15 cm avstånd i raden. Plantera så djupt att 4 – 5 cm jord täcker klyftorna.

Använd inte färsk stallgödsel eller färsk kompost när Du gödslar. Om Du använder naturgödsel/kompost, ska den vara väl brunnen/förmultnad. TÄNK PÅ ATT GÖDSLA TIDIGT, redan när snön smälter, och sedan ett par gånger till före midsommar.

Den första vitlöken kan skördas som färsk i början på sommaren, med en 2 – 4 cm stor lök och helt grön blast. I mitten av juli, början augusti är det dags att skörda. Du får pröva Dig fram för bästa tidpunkt. Blasten har nu delvis gulnat och löken är klar. Låt den inte stå kvar i jorden för länge, då spricker det yttre, skyddande skalet med risk för att Du kan få mögelangrepp.

Låt löken torka ordentligt på ett luftigt och varmt ställe i ca 2 veckor. Bästa temperatur för långtidslagring är torrt och rumstemperatur.

LYCKA TILL MED DIN VITLÖKSODLING ! !

Stenhamra i Juli 2022

För Dig som vill fördjupa Dig i vitlöksodlingens ädla konst finns nu ett häfte i färg att köpa. ”Allt om Vitlök” av Åke Truedsson. 75 Kr. inkl. porto och moms. Insättes på Pg 417 57 92-3. (Åke Truedsson)